Tipus de cotxes

Hi ha molts tipus de cotxes com: esportius, familiars, practics i molts més. En aquesta pàgina descriurem i compararem els diferents tipus de cotxes. 

Els cotxes esportius

Els cotxes esportius són els que a la gent, normalment, els hi agrada més. Els cotxes esportius són els que còrren més. Els cotxes esportius estàn fets per còrrer a altes velocitats. Molta gent confon els cotxes esportius amb els de carreres,